Termeni si conditii

Termeni si conditii

Redactat în concordanţa cu prevederile Legii nr. 677 din 2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Politica de confidentialitate

Prin utilizarea site-ului ANUNTURIMAG. RO acceptaţi politica de confidenţialitate a datelor prezentată în cele ce urmează. Politica de confidenţialitate se referă la colectarea şi utilizarea informaţiilor personale pe care ni le furnizaţi atunci când vizitaţi acest site.
Accesarea site-ului ANUNTURIMAG.RO  sau a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit şi fără reserve cu termenii ce urmează.

Termeni Generali

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau îndepărta la liberă alegere porţiuni ale paginii de Termeni si Conditii. Veţi găsi de fiecare dată ultima variantă a paginii de Termeni si Conditii la această adresă împreună cu data ultimei modificări. Acest document stabileşte reguli care privesc exclusiv site-ul ANUNTURIMAG. RO şi nu au nici un efect asupra site-urilor către care avem legături din site-ul ANUNTURIMAG. RO  sau care au legături către ANUNTURIMAG. RO

ANUNTURIMAG.RO  poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.
ANUNTURIMAG.RO poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil, site-ul.ANUNTURIMAG.RO poate limita accesul la site ori la anumite părţi din site. Totodată, poate limita accesul la anumite facilităţi/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.

Continut

Conţinutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video-generic numite conţinut) sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare - privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 - privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată - privind desenele şi modelele industriale. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

Site-ul şi Conţinutul sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Dumneavoastră nu puteţi copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site şi/sau Conţinutul. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către ANUNTURIMAG.RO.

Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a Conţinutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al ANUNTURIMAG.RO.

ANUNTURIMAG.RO nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din Conţinut în orice mediu.

Informaţii colectate

Informaţiile pe care le colectăm diferă în funcţie de modul în care folosiţi site-ul. Este posibil să utilizaţi site-ul fără a fi nevoie să ne furnizați informaţii personale, dar dăcă doriţi să folosiţi unele din serviciile pe care vi le oferim este posibil să vă fie cerute informaţii personale ca: numele, adresa de e-mail, adresa fizică, numere de telefon,CNP. Aceste informaţii sunt colectate numai atunci când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză trimiterea lor către noi. Ne angajăm ca în fiecare pagină unde vă cerem aceste informaţii să punem un link (o legătură) către acest document pentru a-l putea consulta ori de câte ori este cazul.

Transmiterea de informaţii către ANUNTURIMAG.RO echivalează cu acceptul acordat ANUNTURIMAG.RO  şi societăţilor afiliate ca liber de orice obligaţie privind achitarea unei plăţi şi/sau remuneraţii, ne-exclusiv şi pe o perioadă de 50 de ani, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informaţii. 

În plus faţă de informaţiile personale sistemele noastre colectează în mod automat o serie de informaţii anonime care ne ajuta să întelegem mai bine cum este folosit site-ul şi cum putem să ne îmbunătaţim serviciile. Aceste date includ, dar nu se rezumă la, adresa de IP a computerului cu care accesaţi site-ul, sistemul de operare folosit, software-ul de navigare folosit şi timpul petrecut în site.

Atunci când vizitaţi site-ul este posibil ca date despre dvs. să fie colectate şi de părţi terţe ca de exemplu sisteme de contorizare a traficului şi sisteme de publicitate online.

În cazul în care v-aţi înregistrat şi folosiţi serviciile ANUNTURIMAG.RO, vă obligaţi, garantaţi şi acceptaţi urmatoarele:

 1. Toate informaţiile pe care le-aţi furnizat în procesul de înregistrare a cererii dumneavoastră privind utilizarea serviciilor sunt adevărate, complete şi conforme cu realitatea. De asemenea, vă obligaţi să notificaţi ANUNTURIMAG.RO despre schimbările care se produc cu privire la informaţiile transmise în procesul de înregistrare.
 2. Nici unul dintre URL-urile pe care le-aţi comunicat către ANUNTURIMAG.RO în procesul de înregistrare nu poate conţine pagini ce includ informaţii de genul celor de mai jos:
  - material rasist, xenofob, antisemit şi orice alt gen de material care încurajează ura unei anumite categorii umane, profesionale, etc;
  - material care încurajează sau promovează activităţi violente sau ilegale;
  - material care încalcă sau eludează în orice fel, reglementările legale în vigoare încluzând, dar fără a se limita la: dreptul de autor, drepturile acordate inventatorilor, deţinătorilor de mărci şi orice alte drepturi protejate de materia proprietăţii intelectuale şi industriale, dreptul la intimitate al persoanei, drepturi conferite de un contract, etc.
  - material care promovează, face trimitere la sau utilizează software sau servicii de natură să trimită emailuri nesolicitate;
  - material care incalcă orice prevederi ale legislaţiei naţionale, comunitare sau ale normelor de reglementare internaţionale;
  - material cu caracter de ameninţare, abuziv, de hărţuire, calomniator, insultator sau defăimător, obşcen, profanator, indecent, sau supus oprobiului public;
  - că sunteţi unic şi direct responsabil pentru conţinutul informaţiilor introduse pe site-e sau transmise altor membri;
  - să nu publicaţi materiale care conţin viruşi, viermi sau alte programe cu intenţia de a distruge sau limita funcţionarea hard/soft a calculatorului;
   
 3. Nu folosiţi site-ul pentru a încarcă poşta, difuza sau transmite în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoţionale, "junk mail", "spam" sau în orice alte scopuri;
 4. De asemenea, utilizatorul îşi asuma întrega răspundere civilă şi penală pentru informaţiile pe care le transmite sau le publică pe Internet folosind serviciile puse la dispoziţie de ANUNTURIMAG.RO;
 5. Totodată, prin transmiterea de informaţii către ANUNTURIMAG.RO, se prezumă acordul dumneavoastră privind despăgubirea ANUNTURIMAG.RO şi/sau a terţilor ca urmare a existenţei/naşterii unor prejudicii de orice fel din utilizarea, copierea, publicarea sau distribuirea respectivelor informaţii. ANUNTURIMAG.RO nu acceptă o răspundere limitată din partea furnizorului de informaţii. ​

Utilizarea informaţiilor

Informaţiile personale pe care vizitatorii le prezintă pe site-urile noastre sunt folosite doar în scopul în care au fost prezentate în afară de cazul în care noi dezvăluim/publicăm alte utilizări în acești Termeni și Condiții în momentul colectării informaţiei.

Copii ale corespondenţei trimise de pe site, care ar putea conţine informaţii personale, sunt stocate ca arhive doar pentru păstrare şi back-up. Trebuie să fiţi conştient că furnizarea prin site-ul nostru a acestor informaţii unui agent imobiliar va avea drept urmare, faptul că informaţiile sunt transferate agentului imobiliar şi vor fi aliniate obligaţiilor de securitate ale agentului imobiliar, iar acestea ar putea să nu corespundă cu acești Termeni și Condiții.

 

Dezvăluirea/Publicarea informaţiilor

Exceptând unde aţi aprobat  sau unde dezvăluirea este necesară pentru atingerea scopului în care informaţiile au fost prezentate, informaţia personală poate fi dezvăluită/publicată în situații speciale, în care noi avem motive să credem că este necesară identificarea, contactarea sau acţionarea legală împotriva oricui dăunează, ofensează sau se amestecă (cu sau fără intenţie) în drepturile sau proprietatea noastră, a utilizatorilor noştri sau a altor persoane cărora astfel de activități le-ar putea dăuna. De asemenea noi vom face cunoscute informaţii personale când în mod cinstit credem că legea necesită/solicită dezvăluiri.

Securitate

Noi ne străduim să asigurăm securitatea, integritatea şi să protejăm sfera privată a informaţiilor personale prezentate, să revizuim şi să actualizăm măsurile noastre de securitate în concordanţă cu tehnologiile actuale. Din păcate nici o transmitere de date prin internet nu este garantată ca fiind în totalitate sigură. În orice caz noi ne vom strădui să luăm orice măsuri rezonabile pentru protecţia informaţiilor personale pe care dvs. le transmiteţi nouă sau din produsele şi serviciile noastre online sau offline. Odată ce primim informaţiile dvs. vom face eforturi pentru a asigura securitatea lor în sistemele noastre. În afară de aceasta angajaţii noştri şi furnizorii de servicii legate de/asociate cu sistemele noastre de informaţii sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea oricăror informaţii personale aflate în posesia noastră. Noi nu vom asuma răspunderea pentru cazuri/accidente ca urmări ale acceselor neautorizate la informaţiile dvs. personale. ANUNTURIMAG. RO  este conştient de importanţa protejării informaţiilor colectate despre dvs., în mod special acele informaţii capabile să vă identifice ca individ ("informaţii personale"). Acest document guvernează modul în care colectăm şi utilizăm aceste informaţii. Acesti Termeni si Conditii ar trebui verificati periodic pentru a fi la curent cu orice modificări. Comentariile dvs. sunt binevenite (office@anunturimag.ro).

Cookies

Cookies sunt date pe care un site web le transferă pe hard-disk-ul unei persoane în scopul de a le stoca. Cookies sunt standarde industriale şi sunt folosite de cele mai multe site-uri, inclusiv de cele administrate de noi, ușurând accesul permament al unui utilizator la un site. Această tehnologie ne permite să adaptăm site-ul la nevoile dumneavoastră. În ideea de a oferi un serviciu personalizat utilizatorilor noștri, ANUNTURIMAG.RO  poate folosi cookies-uri pentru a facilita stocarea și urmarirea preferințelor dumneavoastră. Spre exemplu, putem folosi cookies-uri pentru a vă putea identifica şi pentru a vă putea furniza informaţii şi servicii bazate pe preferinţele pe care vi le-aţi exprimat în vizitele dumneavoastră anterioare. De asemenea, reţele terţe de publicitate online pot folosi cookies-uri pentru a putea adapta mesajele publicitare în funcţie de preferinţele dumneavoastră. Cookies-urile sunt fişiere de tip ".txt", oferite browserului dumneavoastră de un server web şi stocate apoi pe hard-discul computerului dumneavoastră. Folosirea cookies-urilor este un standard actual la multe dintre site-eurile importante pe care le vizitaţi. Majoritatea browserelor sunt setate să accepte cookies-uri. Daca însă preferaţi acest lucru, puteţi reseta browserul dvs. fie să vă anunţe ori de câte ori primiţi câte un cookies, fie să refuze chiar acceptarea cookies-urilor. Trebuie însa să aflaţi ca unele secţiuni ale site-ului nostru nu vor putea fi vizualizate normal dacă aţi setat browserul dumneavoastră să respingă cookies-urile.

Trebuie de asemenea sa reţineţi că ori de câte ori dezvăluiţi în mod voluntar informaţii personale în mediul de comunicare online, prin forumurile online, programul de e-mail, programul de FTP, grupurile de discuţii, serviciile de chat, informaţia dezvăluită de dvs. poate fi uşor colectată şi folosită de persoane neautorizate. Deşi ANUNTURIMAG.RO  face tot posibilul să protejeze informaţia dvs. personală,ANUNTURIMAG.RO  nu vă poate asigura sau garanta securitatea oricarei tip de informaţie pe care ne-o transmiteţi, astfel încât transmiterea informaţiei într-un mediu inadecvat se face pe propriul dvs. risc. Trebuie să întelegeţi deasemenea că sunteţi unicul responsabil pentru menţinerea secretului informaţiilor (parole, nume de utilizator, etc), legate de conturile pe care le-aţi dobândit ca urmare a folosirii serviciilor oferite de noi.

Accesul la informaţii

Ne vom strădui să luăm orice măsuri rezonabile pentru protecţia oricărei informaţii despre dvs. , şi să menţinem aceste informaţii corecte şi la zi. Oricând veţi descoperi informaţii incorecte despre dvs. ne puteţi contacta pentru a le corecta. În afară de aceasta, angajaţiii noştriii şi furnizoriii de serviciii legate de/asociate cu sistemele noastre de informaţii sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea oricăror informaţii personale în posesia noastră.

Declinarea garanţiei

ANUNTURIMAG.RO nu oferă nici un fel de garanţie în privinţa acurateţii, securităţii, utilităţii sau consecinţelor utilizării serviciilor oferite de ANUNTURIMAG.RO. Serviciul şi toate materialele adiţionale sunt oferite fără nici o garanţie suplimentară.

În nici un caz, ANUNTURIMAG.RO nu va putea fi considerată responsabilă faţă de dumneavoastră sau faţă de o tertă persoană în privinţa oricărei daune, directe sau indirecte, pierdere de profit, şi orice prejudiciu de orice natură, incluzând dar fără a se limita la: pierdere de profit, atingeri aduse imaginii comerciale, sub imperiul oricărei legislaţii, şi indiferent dăcă ANUNTURIMAG.RO a fost notificat sau nu anterior în privinţa posibilităţii producerii unor astfel de prejudicii. 

Legături către alte site-uri

Noi furnizăm legături către site-uri în afara site-urilor noastre, precum şi către site-uri terţe. Aceste site-uri nu sunt controlate de noi şi noi nu ne vom asuma răspunderea pentru comportarea firmelor care sunt în legătură/asociate cu site-ul nostru. Înainte de a face cunoscute informaţiile dvs. personale pe orice alte site-uri vă sfătuim să parcurgeţi termenii şi condiţiile utilizării acelor site-uri precum şi specificaţiile lor de securitate.

Probleme sau întrebări

Orice probleme legate de site-urile noastre vor fi luate în serios şi vom încerca să le rezolvăm. Pentru orice alte întrebari legate de politica noastră de securitate a datelor, sau dacă aveţi probleme sau reclamaţii, vă rugăm să ne contactaţi la office@anunturimag.ro

Alte menţiuni

Sunteţi de acord să nu solicitaţi şi să nu cereţi ANUNTURIMAG.RO sau reprezentanţilor săi nici un fel de daună, răspundere, pierderi, costuri (incluzând dar fără a se limita la onorariul avocaţilor şi orice alte costuri de judecată), apărute în conexiune cu orice acţiune în justiţie bazată pe o încalcare a termenilor prezentului acord. Această garanţie din partea dumneavoastră rămâne în vigoare şi după momentul încheierii relaţiei dintre dumneavoastră şi ANUNTURIMAG.RO. 

Acest acord este guvernat de legislaţia română în vigoare. Inţelegeţi şi sunteţi de acord ca orice litigiu rezultat ca urmare a aplicării termenilor şi condiţiilor cuprinse în prezentul acord, să fie de competenţa instanţelor române de la sediul ANUNTURIMAG.RO.

ANUNTURIMAG.RO poate include numele de domeniu şi logo-ul site-ului dumneavoastră în lista clienților proprii, sau în diverse comunicate de presă.

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici

Inchide